Als jong en dynamisch bedrijf werken wij met een klein en hecht team van gemotiveerde en hoogopgeleide specialisten en hebben wij de ambitie om te groeien.

Een kleine greep uit een onmogelijk volledig te beschrijven scala van werkzaamheden waarin wij U kunnen bijstaan.

Opmaak van plaatsbeschrijvingen: al te vaak wordt er (vroegere) schade vastgesteld bij bouwwerken die geen gevolg zijn van uw werkzaamheden. Toch wordt dikwijls de aannemer met de vinger gewezen. Om U hiervoor te behoeden, is het wenselijk om een plaatsbeschrijving voor en een plaatsbeschrijving na de werken te laten uitvoeren. Op deze manier wordt schade vastgesteld voor u van start gaat en bestaat er geen ruimte voor discussie tijdens uitvoering. Deze plaatsbeschrijving kan aangevuld worden met een fotoreportage of een video-opname.

Het uitzetten van gebouwen: wanneer de vorm van een gebouw eenduidig bepaald is en uit rechte hoeken bestaat, kan U deze waarschijnlijk zelf uitzetten. Moeilijker wordt het wanneer er schuine lijnen en/of bogen in het uitvoeringsplan voorzien zijn. Wij kunnen in dit geval snel en correct assen plaatsen. U bespaart hiermee tijd en middelen. Bovendien krijgt U de garantie dat de uitgezette assen correct zijn. Om discussies te vermijden wordt er van alle uitgezette assen en hoogtepeilen een plan overgemaakt daags na het uitvoeren van de opdracht.

Het uitzetten van wegenis- en rioleringswerken: zoals hierboven beschreven kunnen natuurlijk ook alle toekomstige riolerings- en bestratingswerken uitgezet worden om foutieve uitvoering later te vermijden.

Bepalen van grondverzet: grondwerk is duur. Alle partijen kijken nauwlettend toe over deze kostenpost. Om later geen onenigheid te hebben met de bouwheer en/of andere partners is het wenselijk om het grondverzet te bepalen tijdens de uitvoering. Wij kunnen voor U bouwputten en gestockeerde grondvolumes bepalen. Wanneer voor de de werken het bestaande terrein wordt opgemeten, kan bovendien steeds naar deze startsituatie gerefereerd worden.

Efficiënt grond stockeren: wanneer U een bepaald grondvolume wenst te stockeren op een terrein met beperkte grootte, kunnen wij naar helling en hoogte van de toekomstige stockage toe de meest ideale situatie voor U bepalen.

As-builtplannen: meer en meer wordt U als aannemer verplicht in bestekken om van de uitgevoerde werken as-built plannen op te maken van de gebouwde situatie. Deze plannen dienen ter controle van hoeveelheden, inplanting, hoogtepeilen, … . Wij kunnen alle metingen volgens de gekende standaarden uitvoeren en opleveren aan uw klant.