Als jong en dynamisch bedrijf werken wij met een klein en hecht team van gemotiveerde en hoogopgeleide specialisten en hebben wij de ambitie om te groeien.

Een kleine greep uit een onmogelijk volledig te beschrijven scala van werkzaamheden waarin wij U kunnen bijstaan.

Verkavelingen: U kan op onze diensten beroep doen van initiële voorontwerp op een basisplan tot een volledig uitgewerkt en ingediend verkavelingsontwerp. Door onze contacten met de omringende gemeenten kunnen wij vooraf inschatten of uw visie mogelijk en uitvoerbaar is. De volledige opvolging tot en met het bekomen van de vergunning kan U aan ons overlaten.

Wegenis- en rioleringsontwerp: heeft U plannen om te verkavelen en is daarbij een nieuwe straat vereist? De volledige ontwerpfase, de aanbesteding, de opvolging tot de definitieve oplevering kunnen wij voor U realiseren.

Toekomstige ontwikkelingen: wenst U te prospecteren in een bepaald deel van een gemeente? Neem contact met ons op en wij kunnen aan de hand van kadaster- en gewestplannen mogelijke interessante gronden voor U uitzoeken.